Meny

Ellen Eikenes

Farge er liv, fordi en verden uten farge forekommer oss å være død sier Ellen Eikenes. Farger er uridéer, barn av det opprinnelige fargeløse lyset og dets motsetning, det fargeløse mørket.

Slik flammene skaper lys, skaper lyset fargene.

Fargene er lysets barn, lyset er fargenes mor. Lyset, dette verdens urfenomen, åpenbarer denne verdens ånd og levende sjel for oss i fargene. Ingenting vil ryste oss mer i vårt innerste enn om det viste seg en ENORM , LYSENDE FARGESIRKEL PÅ HIMMELEN

– Johannes Itten