Meny
Liv Solberg Andersen

Liv Solberg Andersen

ROM Å LEVE I - ROM Å FALLE I
Kroppslig erfaringsbasert kunnskap er noe jeg søker i maleprosesser. Samtidig stiller jeg spørsmål som; Hvordan konstruere mening i maleri? Hva er det å se? Jeg er fascinert av tema som det synlige / usynlige og sammenhenger og forbindelsespunkter i maleri, musikk og litteratur. Fra jeg startet å lese tekstene til Frode Grytten i 2012, var det som om tekstene åpnet seg og hjalp meg å sette ord på det jeg malte.

 

Den kroppslige kunnskapen jeg søker i maleprosesser, knytter jeg til teori rundt begrepet fenomenologi. Emnet har hatt påvirkning for måten jeg arbeider på, og er en rød tråd i kunstnerskapet mitt. Blant annet idéen om å arbeide med det som viser seg: å forsøke å legge fra meg antagelser og fordommer om hva maleriet skal være.

 

Ved siden av maleri og tegning arbeider jeg med DGA, en intuitiv prosess som baserer seg på egne tegninger og maleri. Slik sett er disse arbeidene i slekt med maleriene og tegningene, men resultatet er et annet, digitalt bearbeidet uttrykk.

Utdannet ved HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge:

Master Tradisjonskunst og Bachelor Visuelle Kunstfag og Design.

Etterutdanning blant annet ved Slade School of Fine Art, London.

Født på Notodden, vokst opp i Bergen, i Oslo, og Bø i Telemark.

Bor på Rjukan i Telemark der jeg til daglig driver Galleri L  - atelier og galleri i Rjukan sentrum. Medlem av Norske billedkunstnere og Billedkunstnerne i Telemark.