Meny
Elisabeth Helvin

Litt om Elisabeth Helvin

Jeg er utdannet pedagog og arbeidet i rusomsorg og barnevern fram til 2001. Da gikk reisen til Sør Afrika for å gå i lære hos keramiker Naomi Prinsloo. Etter endt læretid har jeg drevet verksted i Oslo. Arbeidene mine er laget i steingods, porselen og tre.

Jeg selger arbeidene mine gjennom galleriutsalg, separatutstillinger og fra verksted hvor jeg jobber på Røa. Jeg tar også imot utsmykkingsoppdrag og andre kunstrelaterte oppdrag.

Jeg er fasinert og inspirert av menneskets uutgrunnelige kompleksitet og hvordan det kommer til uttrykk i relasjoner og i livet generelt. De store eksistensielle spørsmålene får stor plass i mine arbeider og motiverer meg i den kreative prosessen.

Jeg ønsker at arbeidene skal vekke undring hos den som ser.
Gjennom å utforske forholdet sårbarhet-styrke, lys-mørke, innenfor-utenfor, stor-liten, fantasi-virkelighet, det synlige-det usynlige og å gå dypere i den gjensidige avhengigheten og samtidigheten i disse. Når jeg ser tilbake på 13 års kunstnerisk virksomhet ser jeg at håp, trøst og livsutfoldelse går som en rød tråd gjennom det hele.

Det har vært ulike faser og temaer på min kunstneriske reise, her er noen av dem;

Brudd

Noen ganger skjer det ting i livet som gjør at noe forandres radikalt. Du opplever å miste noe eller blir rammet av noe som setter dype spor. Det oppleves kanskje som å miste litt av seg selv. Noen ganger kan tapet erstattes av noe nytt, eller det kan vokse noe fram i tomrommet som tapet skapte. Noe helt nytt, unikt og kanskje mere ekte. Det bærer i seg en erfart historie som kan få gyldne kanter.

Egget

Den vakre organiske formen, med dens kontast i skjørhet og styrke gjemt i selve strukturen. Bærer av liv, håp, vekst og potensiale.

Engelen
Bindeleddet mellom himmel og jord. Beskyttende, trøstende og bærer av håp. Engelen med de røde boksehanskene som rommer livets sårbarhet og iboene styrke og samtidigheten i det. Det ene utelukker ikke det andre. Vi mennesker er både sårbare og sterke på en gang.
Den kan røre ved det at vi er kjempende engler i hverandres liv. Når livet er så krevende at vi ikke orker, kan venner, familie og fremmede være med å kjempe for og med oss.
Engelen kan også kjempe en kamp for urettferdigheten i verden, med verdighet, oppreist og med kjærlig styrke.

Huset
Huset er et sterkt symbol på det å være menneske og er bilde som rommer mye.
Tanken på det å komme hjem. Lengte hjem, bygge hjem, kjenne seg hjemme eller kjenne seg hjemløs hos seg selv og andre.
Huset har en utside og en innside. Utsiden er hva andre ser, innsiden er det kanskje bare vi som ser.

Organiske former med skjulte skatter
De organiske formene med assosiasjoner til frøkapsel, egg og puppe har en indre verden man kan titte inn i. Kanskje noe overraskende og uventet. Som ellers i livet kan ting og mennesker vise seg å være noe annet eller mer enn vi tror. Skulpurene skjuler skatter, noen mer vanskelig å få øye på enn andre. Kanskje er det en gevinst i vente for den som virkelig tar seg tid og leter.

Kunst og skapende arbeid som smertelindring

I perioden 2009-2014 jobbet jeg 50-70% stilling på Seksjon for Sorgstøtte på Ahus.
Jeg er opptatt av hvordan kunsten gir språk til det ordløse og kan virke smertelindrende på fysiske og psykiske smerter, gjennom å sanse, erfare og nyte kunst og ikke minst gjennom å skape selv. Gjennom mitt arbeid med barn, ungdom og voksene som alle har mistet noen av sine nærmeste brått og uventet, har jeg fått erfare at dette er sant.